Manuele therapie

Manuele Therapie is een internationaal erkend specialisme en therapie welke manuele technieken toepast in het onderzoek, in de behandeling en ter preventie van klachten en functiestoornissen in het houdings-en bewegingsapparaat. De manueeltherapeut verhelpt functiestoornis(sen) in de gewrichten door lichaamsdelen op een bepaalde manier te bewegen waardoor de beweeglijkheid verbetert en de klachten verdwijnen.

Deze zogenaamde passieve mobilisaties kunnen aangevuld worden met snelle bewegingen waarbij soms een knappend of krakend geluid optreedt (manipulaties). Om de effecten van deze manuele technieken te behouden en/of te verbeteren zal de manueel therapeut ook oefeningen aanleren en adviezen verstrekken.

De Manuele Therapie onderscheidt zich van de osteopathie en de chiropraxie door een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. In de manuele therapie worden technieken aangewend die effectief zijn en geen tot weinig neveneffecten of napijn veroorzaken.

Voor meer informatie over Manuele Therapie verwijzen we u graag door naar Mathera (http://www.mathera.be/nl/content/wat-manuele-therapie).