Toegepaste therapieën

Op basis van een vraaggesprek en een uitgebreid onderzoek wordt een voor iedere patiënt specifieke behandelstrategie bepaald.
Deze bestaat meestal uit een combinatie van onderstaande therapievormen.

Manuele therapie
Manuele Therapie is een internationaal erkend specialisme en therapie welke manuele technieken toepast in het onderzoek, in de behandeling en ter preventie van klachten en functiestoornissen in het houdings-en bewegingsapparaat.

Oefentherapie
Oefentherapie bestaat uit doelgerichte spierversterkende, stabiliserende of mobiliserende oefeningen. Deze hebben tot doel om het normale functioneren van de patiënt te herstellen of de effecten van de manuele therapie te onderhouden/ondersteunen.

Medische trainingstherapie (M.T.T.)
M.T.T. is een vorm van oefentherapie waarbij de principes uit de trainingsleer toegepast worden op gespecialiseerde oefeningen. Dit met als doel om het teveel aan beweeglijkheid te kunnen stabiliseren of controleren. M.T.T. kan zowel preventief als therapeutisch zijn.

Sportspecifieke revalidatie
Bij sportspecifieke revalidatie wordt door actieve training de geblesseerde sporter terug klaar gestoomd om het sporten te hervatten. Naast basale loop/conditietraining omvat dit eveneens specifieke en progressieve oefeningen om de atleet terug op zijn normale niveau en zelfs daarboven te brengen .

Graded activity/exposure
Graded activity wordt toegepast bij bepaalde patiënten met langdurige pijnklachten om het algemene functioneren te verbeteren. Het is een trainingsmethode waarbij de belasting op een planmatige, stapsgewijze manier wordt opgebouwd volgens een vooraf overeengekomen tijdsgebonden programma.

Individuele rugscholing
Rugscholing bestaat uit een educatief en een actief  gedeelte. Tijdens het educatief gedeelte wordt de patiënt inzicht verschaft in de anatomie, biomechanica en pathologie van de rug. Het actieve gedeelte omvat oefeningen om het functioneren van de wervelkolom te verbeteren. De individuele aanpak garandeert dat de rugscholing maximaal op de patiënt afgestemd kan worden.

Fysische applicaties
Dit omvat het gebruik van ultrageluid of elektrotherapie. Deze kunnen aangewend worden om de effecten van andere therapieën te ondersteunen of te verlengen.

Taping
Taping bestaat uit het aanbrengen van (elastische) tape, om zo bepaalde structuren te stabiliseren, te ontlasten of te ondersteunen.

Decompressie of tractietherapie
Door middel van een kanteltafel of de lus van Glisson wordt een gedeelte van de wervelkolom minimaal uitgerekt. Hierdoor wordt de druk op bepaalde structuren (vb. een ingeklemde zenuw) verlicht, wat leidt tot reductie van de symptomen en bevordering van het  herstel van het aangedane weefsel.

Relaxatietherapie
Hierbij worden een reeks oefeningen aangeleerd die de patiënt in staat stellen bewust te ontspannen. Deze training heeft tot doel het stressniveau, en bijgevolg ook de nadelige effecten ervan, te verminderen.

Algemene Kinesitherapie en Revalidatie bij ademhalingsproblemen, hartaandoeningen, problemen van het zenuwstelsel, …