Praktische info

Maken van afspraken

 • In de praktijk of telefonisch: 03 – 663 51 07
 • Afspraken worden genoteerd op uw afsprakenkaartje.
 • Afspraken worden alleen telefonisch gemaakt. Gelieve ons hiervoor niet via mail te contacteren.

Verplaatsen of annuleren van afspraken

 • Afspraken kunnen telefonisch geannuleerd of verplaatst worden.
 • Gereserveerde tijd voor een behandeling welke niet tenminste 12 uur van tevoren is afgezegd, wordt aangerekend zonder terugbetaling door de mutualiteit.

Erelonen en Administratieve kosten

 • Erelonen worden bij voorkeur contant afgerekend bij de laatste behandelsessie. Uw behandelende therapeut zal u bij de voorlaatste sessie het totale bedrag mededelen.
 • Voor ereloonnota’s die per post moeten nagestuurd worden zal een bijkomende administratieve kost worden aangerekend.
 • Na betaling van de erelonen kan het attest voor terugbetaling door uw ziekenfonds opgehaald worden op de praktijk.

Honoraria

 • De erelonen van E. Cattrysse wijken af van de RIZIV-regelgeving omdat betrokkene niet geconventioneerd is.
 • De honoraria van K. van der Velden en R. Smits stemmen overeen met de RIZIV regelgeving (conventie).
 • Bij consultaties op eigen initiatief zonder verwijzing kan geen attest voor terugbetaling door uw ziekenfonds afgeleverd worden.
 • De honoraria zijn te consulteren in de praktijk (infobord-wachtzaal).

Melding eerdere of gelijktijdige andere behandelingen

 • Uw ziekenfonds legt een beperking op met betrekking tot het aantal behandelingen waarvoor u een normale tussenkomst geniet.
  Het is dan ook noodzakelijk dat u eerdere kinesitherapeutische en andere behandelingen aan uw therapeut meldt bij aanvang.
 • Indien u ons hiervan niet op de hoogte brengt, zal uw ziekenfonds het getuigschrift niet aanvaarden en u terugverwijzen met de vraag alsnog de nodige aanvragen voor goedkeuring in te dienen. In dat geval zullen wij genoodzaakt zijn u een bijkomende administratieve kost aan te rekenen van 20 euro.

Contact

 • Telefonisch op 03 – 663 51 07
 • Via mail (Contact)