Informed consent

Een informed consent verwijst naar de akkoordverklaring van de patient in dit geval met de toegepaste therapie(ën) nadat hij ingelicht werd over de voor en eventuele nadelen of risico’s ervan.

In onze praktijk wordt door gediplomeerde en ervaren Manueeltherapeuten gebruik gemaakt van manipulatietechnieken (High Velocity Thrust: bekend als ‘Kraken’). Met uw verzoek om door ons behandeld te worden, verklaart u zich inherent akkoord dat deze technieken ook bij u worden toegepast indien aangewezen en zonder pertinente contra-indicatie. Indien u niet wenst dat deze manipulatietechnieken bij u worden uitgevoerd, heeft u ten allen tijde de mogelijkheid en plicht dit uitdrukkelijk te melden aan de behandelende therapeut. Deze zal daarvan nota nemen en dit uitdrukkelijk aanduiden in uw dossier. In overleg zal in dit geval gezocht worden naar andere mogelijke behandelstrategieën.